Thánh Ca Giáng Sinh NOEL 2021 qua Channel “Lời Con Muốn Nói” do LM ‘An Bình’

Chuơng trình Thánh Nhạc NOEL trình diễn do Ca Đoàn Hương Việt đuợc thực hiện qua LM ‘An Bình’ Channel “Lời Con Muốn Nói” (LCMN) và Ban Website của cộng đoàn St Boniface, Anaheim. VIDEO CHUƠNG TRìNH THÁNH CA … Continue reading

Hội Đoàn Giáo Xứ Ghi Nhận Hình Kỷ Niệm với Đức Mẹ Lên Trời 2021, Bổn Mạng của Cộng Đoàn

Các Hội Đoàn trong giáo xứ, gồm có 27 đoàn thể, sau trên gần 2 thập niên nay mới trở lại qua sự ghi nhận bằng các hình ảnh cùng với Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của giáo xứ … Continue reading

Thánh Hiến Tuợng Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng Cộng Đoàn

Ngày Đức Mẹ về trời vào tháng 8 hằng năm, cũng là ngày Bổn Mạng cùa cộng đoàn. Sau 46 năm thành lập giáo xứ, cộng đoàn hôm nay mới ruớc Đức Mẹ đuợc tác tạo từ gỗ cây sồi … Continue reading

Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo … Continue reading

Thánh Ca CĐ Hương Việt, Chúa Nhật Thuờng Niên thứ 18

Xin cộng đoàn và qúy vị thuởng thức, chiêm niệm những thánh ca của Ca Đoàn Huơng Việt trong Chúa Nhật Thánh Lễ thuờng niên. . Ca Đoàn Huơng Việt cùng ca viên trong đó đặc biệt ca trưỏng từng … Continue reading