Thánh Hiến Tuợng Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng Cộng Đoàn

Ngày Đức Mẹ về trời vào tháng 8 hằng năm, cũng là ngày Bổn Mạng cùa cộng đoàn. Sau 46 năm thành lập giáo xứ, cộng đoàn hôm nay mới ruớc Đức Mẹ đuợc tác tạo từ gỗ cây sồi … Continue reading

Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo … Continue reading

Thánh Ca CĐ Hương Việt, Chúa Nhật Thuờng Niên thứ 18

Xin cộng đoàn và qúy vị thuởng thức, chiêm niệm những thánh ca của Ca Đoàn Huơng Việt trong Chúa Nhật Thánh Lễ thuờng niên. . Ca Đoàn Huơng Việt cùng ca viên trong đó đặc biệt ca trưỏng từng … Continue reading

CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT ĐÁNH TIẾNG VANG trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh EMMANUEL 2019, tại CHRIST CATHEDRAL

Ca đoàn Huơng Việt cùng toàn nhiều ca đoàn của những giáo xứ trong giáo phận Orange tham gia vào chuơng trình Nhạc Thánh Ca Emmanuel tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral (Crystal Cathedral trước đó của MS Robert … Continue reading