Thánh Lễ Chủ Tế và Giảng Thuyết của Đức Cha Guise Đặng Đức Ngân, Giám Mục Đà Nẵng ngày 3 tháng 9

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ đến thăm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, chủ tế và giảng thuyết thánh lễ Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 vào lúc 6 giờ 15 chiều. . Xin qúy ông bà anh chị em tham dự … Continue reading