Thánh Ca CĐ Hương Việt, Chúa Nhật Thuờng Niên thứ 18

Xin cộng đoàn và qúy vị thuởng thức, chiêm niệm những thánh ca của Ca Đoàn Huơng Việt trong Chúa Nhật Thánh Lễ thuờng niên. . Ca Đoàn Huơng Việt cùng ca viên trong đó đặc biệt ca trưỏng từng … Continue reading

Giới thiệu Soeur Tin Mary Nguyễn với Cộng Đoàn Dân Chúa.

Sr Tin Mary Nguyễn đuợc giới thiệu truớc cộng đoàn dân Chúa sau Thánh Lễ hôm nay, qua lời chào mừng của Chủ tịch cộng đoàn ngay sau Thánh Lễ. Sau đó Soeur cũng nhận đuợc bó hoa đón mừng … Continue reading

Ơn Chữa Lành các Giáo Dân Lớn Tuổi, Sắc lệnh Vatican

25 July —Cộng đoàn dân Chúa hôm nay nhận ơn chữa lành qua bí tích Xức Dầu thật sốt sắng, số nguời tham dự rất đông lần luợt xếp hàng sau Thánh Lễ đi lên cung Thánh, và Cha Quản … Continue reading