Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface | Cuộc Thương Khó Của Đức Giê-Su Ki-Tô, Chúa Chúng Ta

...
Read More
Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface | Cuộc Thương Khó Của Đức Giê-Su Ki-Tô, Chúa Chúng Ta

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TỪ TÒA THÁNH VATICAN LỄ LÁ 05-4-2020

...
Read More
THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TỪ TÒA THÁNH VATICAN LỄ LÁ 05-4-2020

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 05-4-2020

...
Read More
THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 05-4-2020

THÔNG BÁO QUYÊN GÓP TIỀN THÁNH LỄ TUẦN VI LỄ LÁ CHÚA NHẬT 05-4-2020

...
Read More
THÔNG BÁO QUYÊN GÓP TIỀN THÁNH LỄ TUẦN VI LỄ LÁ CHÚA NHẬT 05-4-2020

Giờ Chầu Thánh Thể Trực Tuyến: 7:00pm Thứ 3 Ngày 31 Tháng 3 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface

...
Read More
Giờ Chầu Thánh Thể Trực Tuyến: 7:00pm Thứ 3 Ngày 31 Tháng 3 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface

THÁNH LỄ & CHẦU THÁNH THỂ TRỰC TUYẾN TỪ TÒA THÁNH VATICAN THỨ SÁU 03-4-2020

...
Read More
THÁNH LỄ & CHẦU THÁNH THỂ TRỰC TUYẾN TỪ TÒA THÁNH VATICAN THỨ SÁU 03-4-2020

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN V MÙA CHAY NĂM A

...
Read More
THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN V MÙA CHAY NĂM A

Thánh Lễ Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface | Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống

...
Read More
Thánh Lễ Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020 | Thánh Đường Gíao Xứ St. Boniface | Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống

Bài giảng của ĐTC trong giờ cầu nguyện và ban phép lành Urbi et Orbi

...
Read More
Bài giảng của ĐTC trong giờ cầu nguyện và ban phép lành Urbi et Orbi

Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” thứ Sáu ngày 27/03

...
Read More
Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” thứ Sáu ngày 27/03

DANH SÁCH THÁNH LỄ TUẦN THÁNH TRỰC TUYẾN CỦA CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN ORANGE

...
Read More
DANH SÁCH THÁNH LỄ TUẦN THÁNH TRỰC TUYẾN CỦA CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN ORANGE

KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADALUPE TRONG CƠN DỊCH BỊNH/ TIẾNG VIỆT&TIẾNG ANH

...
Read More
KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADALUPE TRONG CƠN DỊCH BỊNH/ TIẾNG VIỆT&TIẾNG ANH

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA CHAY NĂM A/ LỄ LÁ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA CHAY NĂM A/ LỄ LÁ CHÚA NHẬT 05-4-2020 KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA KIỆU LÁ BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu […]
  • CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT 29/3/2020 BÀI ĐỌC I: Ed 37, 12-14 “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT 22/3/2020 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Đavit được xức dầu làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT 15/3/2020 BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên […]
  • Bài huấn đức của ĐỨC THÁNH CHA trong buổi đọc kinh truyền kinh trưa Chúa Nhật 8 tháng 3
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Bài huấn đức của ĐỨC THÁNH CHA trong buổi đọc kinh truyền kinh trưa Chúa Nhật 8 tháng 3 năm 2020 Trong bài huấn đức được truyền trực tiếp trên đài truyền hình công cộng Rai Uno của Ý và Mạng lưới […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT 08/3/2020 BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT 02/3/2020 BÀI ĐỌC I:   St  2, 7-9; 3, 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”. Trích sách Sáng Thế.   Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A CHÚA NHẬT 23/02/2020 BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi […]
  • CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A CHÚA NHẬT 16/02/2020 BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20) “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”. Trích sách Huấn Ca. Nếu ngươi muốn […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Thông Báo

  • THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 05-4-2020
   In Announcement, Sinh Hoạt Công Giáo, Thông Báo
   THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 05-4-2020 KÍNH MỜI CÁC GIÁO HỮU VÀO FACEBOOK CỦA GIÁO XỨ: https://www.facebook.com/StBonifaceCA/live DỰ THÁNH LỄ TUẦN THÁNH […]
 • Tìm Bài Theo Đề Tài

 • Tìm Bài Theo Tháng