Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

Thánh Lễ & Giờ Chầu


“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18)

Nhà Thờ sẽ mở cửa trở lại ngày 13,14 tháng 6 năm 2020

Read More
Nhà Thờ sẽ mở cửa trở lại ngày 13,14 tháng 6 năm 2020

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VII NĂM A

...
Read More
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VII NĂM A

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN/THỨ BA 19-5-2020 MÙA PHỤC SINH TUẦN IV NĂM A

Read More
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN/THỨ BA 19-5-2020 MÙA PHỤC SINH TUẦN IV NĂM A

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

...
Read More
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

Đền thờ thánh Phêrô mở cửa lại cho du khách viếng thăm

...
Read More
Đền thờ thánh Phêrô mở cửa lại cho du khách viếng thăm

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH TUẦN VI & CHÚA NHẬT TUẦN VII NĂM A

...
Read More
THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH TUẦN VI & CHÚA NHẬT TUẦN VII NĂM A

THƯ CỦA CHA GIÁM QUẢN GỬI GIÁO DÂN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

...
Read More
THƯ CỦA CHA GIÁM QUẢN GỬI GIÁO DÂN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VI NĂM A

...
Read More
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VI NĂM A

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THÁNH LỄ MÙA PHỤC SINH TUẦN V/ THỨ BA NGÀY 12-5-2020 & THỨ BẢY 16-5-2020

...
Read More
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THÁNH LỄ MÙA PHỤC SINH TUẦN V/ THỨ BA NGÀY 12-5-2020 & THỨ BẢY 16-5-2020

ĐTC Phanxicô : Đời sống Kitô hữu là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu

...
Read More
ĐTC Phanxicô : Đời sống Kitô hữu là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2020

...
Read More
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2020

Lần đầu tiên trong một thế kỷ, Thánh lễ ngày 13/05 tại Fatima sẽ không có giáo dân tham dự

...
Read More
Lần đầu tiên trong một thế kỷ, Thánh lễ ngày 13/05 tại Fatima sẽ không có giáo dân tham dự