CĐ Anaheim Chủ sự Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ NT Chánh Tòa Chúa Kitô

Cộng đoàn Anaheim St Boniface đuợc gánh phần chủ sự Thánh Lễ tổ chức hàng tháng trong tháng năm này tại Linh Đài Đức Mẹ, nơi nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.   Một trong những Thánh Lễ đặc biệt cử hành mỗi đầu tháng do 16 cộng đoàn Việt Nam trong giáo phận luân phiên nhau đảm nhận tại đây, kể từ khi linh đài đuợc thánh hiến và khởi xuớng do ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành.

 

Cộng đoàn Anaheim đã mời gọi mọi nguời trong giáo xứ đóng góp tài năng công sức để chuẩn bị cho thánh lễ cộng đồng tại nhà thờ Chính Tòa hôm nay, cùng tham dự với tất cả giáo dân khắp nơi cho thánh lễ đuợc long trọng và trang nghiêm để cung hiến Thánh Lễ lên tới Đức Mẹ La Vang. 

 

Nhân dịp tháng hoa Đức Mẹ đoàn con cộng đoàn dân Chúa tại Anaheim đuợc diễm phúc chia phần cung nghinh ơn phuớc của Mẹ tới từng cá nhân, gia đình, và giáo xứ qua Thánh Lễ tháng năm dâng riêng cho Mẹ.

 

Xin Mẹ Maria cầu bầu cho đoàn chúng con, và cộng đoàn dân Chúa nơi linh đài tại đây qua Thánh Lễ này. 

Comments are closed.