Canh Tân Đặc Sủng Tĩnh Tâm Khóa 30

🙏 GHI DANH ~~ GHI DANH ~~ GHI DANH 🙏
 KHÓA THÁNH LINH 30 (K-30)

👉👉Tại CĐ Anaheim:  Xin ghi danh tham dự với AC Sơn-Yến (714)728-2584 (Yn)

🩸Ngày: Tháng 6, ngày 21-23, thứ Sáu, thứ Bẩy, Chúa Nhật
🩸Tại: TT Công Giáo
1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703
🎯 Chủ đề: Hiệp Hành Emmau với Chúa – Lòng Bừng Cháy, Chân bước nhanh, Luca 24:30-33

👉 Đề tài sống động:
🩸Tin nhận Đức Giêsu là Chúa
🩸Tình yêu Chúa Cha
🩸Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống
🩸Các đặc sủng của CTT: Chữa lành, Cầu nguyện tiếng lạ, Biện phân Thần khí.
🩸Đề Tài 5: Hiệp Hành Emmau với Chúa – Lòng bừng cháy, Chân bước nhanh.
🩸Đề Tài 6: Giáo hội sống động

👉👉 Thuyết Trình Viên:
📌LM Đức Trần, STD, TS Thần học Thánh Kinh, Linh Huớng CTĐS, Gp Orange
📌LM Paul Vũ, JCD, TS Giáo Luật, Linh Huớng CTĐS, Gp Orange
📌LM Nguyễn Uy Sỹ, cựu Linh Huớng CTĐS, Gp Orange
📌Phó tế Paul Marie Nguyễn Đức Tuấn
📌Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tín
📌Anh Trần Minh Chung, Liên nhóm Trưởng
🌻Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật ngày 23, tháng 6, 2024

Comments are closed.