Tháng 11 Cầu Nguyện cho các Đẳng Linh Hồn và Nguồn Gốc

Tháng 11 Giáo Hội dành riêng thời gian nhắc nhở cộng đoàn Dân Chúa tuởng nhó và cầu nguyện cho những nguời đã mất.   Năm nay đặc biệt giáo xứ dành riêng một phòng cầu nguyện cho các linh … Continue reading

Thánh Lễ Chủ Tế và Giảng Thuyết của Đức Cha Guise Đặng Đức Ngân, Giám Mục Đà Nẵng ngày 3 tháng 9

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ đến thăm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, chủ tế và giảng thuyết thánh lễ Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 vào lúc 6 giờ 15 chiều. . Xin qúy ông bà anh chị em tham dự … Continue reading

Văn Nghệ Cộng Đoàn Mừng Ngày Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Sau bao nhiêu ngày tháng cách ly bịnh dịch Covid trên 2 năm, cộng đoàn lần đầu tiên trở lại cùng chung vui với nhau trong Ngày Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong niềm vui mừng … Continue reading

Cộng Đoàn Mừng Kính Ngày Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hình Ảnh sinh hoạt Ngày Bồn Mạng cộng đoàn Anaheim St Boniface. XIN MẸ LUÔN CHE CHỞ và CẦU BẦU CHO CHÚNG CON . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lễ Bổn Mạng và Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2022 đãdiễn ra tốt đẹp. … Continue reading