CĐ Anaheim Chủ sự Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ NT Chánh Tòa Chúa Kitô

Cộng đoàn Anaheim St Boniface đuợc gánh phần chủ sự Thánh Lễ tổ chức hàng tháng trong tháng năm này tại Linh Đài Đức Mẹ, nơi nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.   Một trong những Thánh Lễ đặc biệt cử … Continue reading

Chương Trình Việt Ngữ Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành Lập (1984-2024)

. “TIẾNG VIỆT CÒN, NGƯỜI VIỆT CÒN VÀ DÂN TỘC VIỆT CÒN”  @Trưòng Việt Ngữ Phan Bội Châu, CĐ Anaheim St Boniface @Videos AC Trâm & Thành   Xem thêm Hình ảnh của Anh Sơn & Anh Vũ  LINK01: copy … Continue reading