Thánh Ca qua Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh do Ca Đoàn Hương Việt

Ca Đoàn Huơng Việt sau nhiều tháng, và tuần lễ tập luyện đã mang lại những bài thánh ca tuyệt vời cho cộng đoàn dân Chúa.

Cảm tạ Thiên Chúa và sự đóng góp công lao tập luyên của ca đoàn cho ngày đại lễ này trong giáo xứ.  Xin Chúa chúc lành và đền đắp bội hội cho những giọng ca đã đóng góp tuyệt vời cho buổi Lễ Vọng Giáng Sinh.

GLORIA EXELSIS DEO !!!

 

Xin cộng doàn và toàn thể dân mạng thuởng thức sau dây những bài Thánh Ca Giáng Sinh mừng Chúa ra đời,  truớc Thánh Lễ vả phụng vụ trong Thánh Lễ.

 

 

 

Comments are closed.