Kinh Nguyện

KINH NGUYỆN 7 SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy
Xem Chi Tiết
CHUỖI KINH KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE (Chuỗi kinh được Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb.
Xem Chi Tiết
Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con
Xem Chi Tiết
PHẦN I:     Nguồn gốc, Lịch sử kinh Mân Côi, Chuỗi hạt Mân Côi, Hội Mân Côi        Trong các kinh nguyện của
Xem Chi Tiết
CẦU NGUYỆN KINH LẠY NỮ VƯƠNG VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS
Xem Chi Tiết
KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG & KINH THÁNH MICAE/ ANH NGỮ AN ACT OF SPITITUAL COMMUNION/ PRAYER TO ST. MICHAEL
Xem Chi Tiết
KINH NGUYỆN CẦU THÁNH MẪU MARIA TRONG CƠN DỊCH BỆNH
Xem Chi Tiết
NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI  Năm 1571, vua Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ đem quân chiếm
Xem Chi Tiết
LỜI NGUYỆN CẦU TRONG CƠN ĐẠI NẠN DỊCH BỆNH
Xem Chi Tiết