Liên Lạc

Cộng Đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Giáo Xứ St. Boniface
Giáo Phận Orange
USA

Địa Chỉ

120 N Janss St #2523
Anaheim, CA 92805

Điện Thoại
(714) 956-3110

Bản Đồ

Cha Quản Nhiệm
Linh Mục Joseph Ngữ Trương
(714) 956-3110 ext. 139

 

Thầy Phó Tế
Giuse Tống Anh Minh
(714) 548-7550

 

Đặc Trách Giáo Lý
Sr. Rosemary Nguyễn Phương Hồng, L.H.C.
(714) 956-3110 ext.120


Ban Thường Vụ

Chủ Tịch
Anh Phạm Minh Hiếu

Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Chị Nguyễn Thùy Linh

Phụ Tá Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Anh Phạm Thiên Triều

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Anh Nguyễn Rinh

Phụ Tá Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Anh Đỗ Minh Tuấn

Thư Ký
Anh Lê Thanh Quang

 Phụ Tá Thư Ký
Chị Đinh Thanh Hương

 Thủ Quỹ
Chị Nguyễn Ánh Hồng

 Phụ Tá Thủ Quỹ
Chị Phạm Đỗ Hồng Hạnh

 

Các Ban Ngành Đoàn Thể

Ban Phụng Vụ Thánh Đường
Anh Phạm Anh Linh

Ban Giúp Lễ
Chị Đỗ Michelle

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
Anh Nguyễn Đình Long

Ban Trật Tự
Anh Nguyễn Rinh

Ban Xướng Kinh
Bà Nguyễn Thị Hiền

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa
Anh Nguyễn Công Huy

Ban Thánh Ca
Anh Nguyễn Ngọc Diệp

Ban Hôn Lễ
Chị Lê Hồng Kim

Ban Tang Lễ
Ông Lê Phước Điện

Ban Phân Phối Hiệp Thông
Ông Nguyễn Văn Thư

Ban Trang Nhà
Anh Trần Ngọc Khuyến

Ban Nhiếp Ảnh
Anh Trần Hữu Thành

Ban Việt Ngữ
Chị Đỗ Ngọc Anh Katherine

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Trưởng Vũ Christina

Ban Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể
Chị Bùi Jennifer

Ban Rửa Tội Trẻ Em
Chị Trần Anna

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Phan Hiền

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lê Thục

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Ông Vũ Ngọc Oánh

Hội Legiô Marie
Chị Nguyễn Thu Ba

Hội Đền Tạ Đức Mẹ Anaheim
Ông Lã Văn Nguyên

Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton
Ông Đỗ Minh Tuấn

Hội Dòng Ba Đa Minh
Chị Nguyễn Thùy Dung

Hội Phụ Huynh Học Sinh
 Anh Ninh Hanks

Phong Trào Cursillo
Liên Nhóm Anaheim
Anh Nguyễn Hồng Phúc

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
Chị Trần Bạch Yến