NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI

NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI

 Năm 1571, vua Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ đem quân chiếm đóng hầu khắp Âu Châu, hòng tiêu diệt Giáo Hội công giáo. Đức Giáo Hoàng Pio V đã truyền cho toàn thể giáo hữu Roma liên tiếp thay nhau lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ cứu lấy đạo binh Công giáo đang phải chiến đấu với quân Hồi Giáo. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho các chiến sĩ Công giáo thắng trận vẻ vang vào ngày 7/10/1571. Do đó, Đức ĐGH Piô V đã đặt lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10 hằng năm, và truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà “NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI “

            Đức Mẹ đã truyền cho thánh Đominicô và Chân Phước Alan de la Roche truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, lập ra Hội Mân Côi khắp các nơi các Ngài đi giảng. Nhất là ở nước Ý, Pháp và Đức , đã có rất nhiều giáo dân xin gia nhập Hội Mân Côi. Nhưng lúc ấy mới chỉ là do giáo quyền địa phương cho phép thành lập. Mãi đến ngày 8/9/1475, vua nước Đức là Hoàng Đế Frederic lll, một hội viên Hội Mân Côi rất sốt sắng, mới xin Đức Giáo Hoàng Sixtô lV chính thức thừa nhận Hội Mân Côi vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1475, và cho phép hoạt động trên khắp thế giới Công giáo, với rất nhiều ơn xá giải. Chỉ sau 1 năm ngày ĐGH chính thức thừa nhận, đã có hơn 500.000 người xin gia nhập Hội Mân Côi . Lý do tại sao người ta xin gia nhập Hội Mân Côi đông như thế ? Là vì Hội Thánh đã ban rất nhiều ơn xá giải cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Đức Mẹ đã hiện ra với nhiều vị thánh, như thánh nữ Genevieve, thánh nữ Metilda hứa ban rất nhiều ơn hồn xác cho những ai gia nhập Hội Mân Côi, nhất là trong giờ lâm tử. Đức Mẹ sẽ dẫn đưa linh hồn ấy về thiên đàng khỏi phải qua lửa luyện ngục.

           Thánh Alan de la Roche đồng thời với Thánh Đominicô, là một đại Tông Đồ Mân Côi, đã lập ra nhiều Hội Mân Côi khắp nơi trong Giáo Hội. Các Hội Mân côi này đã được rất nhiều ĐGH kế vị Đức PIO V, khuyến khích và cổ võ. Do đó mà truyền thống các Hội Mân Côi trong Giáo Hội , đã có rất lâu đời từ ĐGH Pio V, liên tiếp cho đến ngày nay.

          Riêng Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ chúng ta mỗi ngày có hàng trăm ngàn tín hữu khắp nơi trên thế giới hăng ngày cùng nhau dâng lên Đưc Mẹ 50 Kinh Mân Côi, cầu nguyện cho tất cả hội viên còn sông cũng như đã qua đơi. Ngoài ra cũng hợp ý cầu nguyện cho các linh hồn đang còn ở nơi luyện ngục mỗi ngày thứ sáu.

 Hội viên được hưởng nhờ các ơn ích sau đây:

 – Hội viên đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi thì được hưởng chung tất cả các chuổi hạt Mân Côi do các hội viên khác đọc trong tinh thần hiệp thông.

– Hội viên được hưởng sự che chở đặc biệt của Đức Mẹ Maria và được hưởng nhiều phúc lành và ân xá khác nữa.

– Khi đã qua đời, hội viên vẫn còn được tiếp tục hưởng các công phúc do lời cầu nguyện của các hội viên còn sống.

– Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: ” Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.

– Bổn phận của mỗi hội viên cũng là truyền bá Kinh Mân Côi khuyến khích nhiều người gia nhập và đọc Kinh Mân Côi để được hưởng thêm những ưu đãi, ân sủng nơi Đức Mẹ , và được hưởng các ơn phúc do hội viên đọc Kinh Mân Côi hằng ngày trên toàn thế giới dâng lên.

– Những hội viên nào đã gia nhập từ 2 năm trở lên và có tinh thần tích cực truyền bá chuỗi Mân sẽ được Đức Mẹ tặng danh hiệu Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm, và được mặc áo choàng Hiệp Sĩ khi hội viên muốn tận hiến.

Comments are closed.