Chúa Nhật Tuần 29 TNA

Lời Nguyện Tín Hữu Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, đưọc làm con cái Chúa, chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng phải thi hành luật lệ đối với thế quyền. Chúng … Continue reading

Chúa Nhật Tuần XX TNA

                                                  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa ân thưởng Đức Maria hồn xác lên Trời, đã nói lên tình thương đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành để cho Mẹ. … Continue reading