Chúa Nhật X TN-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế: Anh em thân mến vì yêu thương chúng ta đã lập Bí Tích Thánh Thể và ban chính Mình và Máu Thánh Người để làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta với lòng … Continue reading

Chúa Nhật IX TN-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế: Anh em thân mến, hôm nay Giáo-hội chúng ta mừng lễ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và chúng ta được mời gọi tham dự vào sự sống vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong … Continue reading

Chúa Nhật VIII TN-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế: Anh em thân mến Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa và hướng dẫn mỗi người chúng ta,Cộng-đoàn, Giáo-xứ chúng ta nhất là Giáo-hội được thánh thiện, tốt đẹp nhờ các ân sủng Chúa ban. … Continue reading