Chúa Nhật X TN-Năm C

  Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa đã ban Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt trái đất, thánh hóa đổi mới Giáo Hội, và biến đổi tâm hồn chúng ta trở nên … Continue reading

Chúa Nhật V PS-Năm C

Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta xin dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng yêu thương. Ngày hôm nay một số con em trong cộng đoàn … Continue reading

Chúa Nhật II PS-Năm C

Lời Nguyện Giáo Dân                                      Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô Phục Sinh tiếp tục tuôn đổ ân sủng hy vọng và bình an trên con cái của Ngài. … Continue reading

Chúa Nhật II MC-Năm C

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình không chỉ để củngg cố đức tin của các môn đệ trước màu nhiệm thương khó, mà còn giúp các Kitô Hữu vững tin hơn … Continue reading

Chúa Nhật I Mùa Chay-Năm C

Lời Nguyện Giáo Dân                                            Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Mùa Chay Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa từ bỏ tội lỗi, từ bỏ lối sống cũ, thật lòng ăn năn thống hối … Continue reading

Chúa Nhật VI TN-Năm C

                    Lời Nguyện Giáo Dân                     Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, là Kitô Hữu chúng ta được mời gọi lắng ghe và thực hành lời Chúa dạy, nhất là sống theo tinh thần tám mối phúc thật, là lối … Continue reading