Chúa Nhật Tuần XX TNA

                                                  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa ân thưởng Đức Maria hồn xác lên Trời, đã nói lên tình thương đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành để cho Mẹ. … Continue reading

Chúa Nhật Tuần XIX TNA

Chúa Nhật Ngày 09-8-2020                                         Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và hay thương xót, Người luôn hiện diện và sẵn sàng đưa tay nâng đỡ giữa những … Continue reading