Chúa Nhật XII TN-Năm B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật, Người luôn hiện diện và đưa tay nâng đỡ chúng ta giữa những gian nan thử thách của cuộc đời. Trong niềm tín thác và cậy trông vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục, luôn có Chúa ở cúng, và ban ơn khôn ngoan, sức mạnh, giúp các Ngài can đảm dẫn đưa con thuyền Hội Thánh vượt qua những bão tố trần gian và đạt tới bến bờ Nước Trời bình an.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu đang gặp khó khăn gian nan thử thách trong đời sống Đạo, được vững tin vào tình thương của Chúa, biết phó thác trọn vẹn cuộc đời vào lòng Chúa thương xót, và can đảm sống xứng đáng với ơn gọi được làm con Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết hết lòng tin tưởng phó thác vào tình thương và quyền năng của Chúa, để khi gặp những gian nan thử thách trong đời sống, được sức mạnh Chúa nâng đỡ ủi an, và được sống trong sự quan phòng che chở của Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nuyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin lễ cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa là Đấng đầy lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, và sớm đưa các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đầy quyền năng giải thoát chúng con khòi mọi gian nan khốn khó. Xin đoái thương nhận lời chúng con nguyện xin mà ban ơn phù trợ, giúp chúng con biết vững tâm phó thác cậy trông vào Chúa, và can đảm làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời giữa những gian nan thữ thách cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.