Tiệc Tiễn đưa Cha Quản Nhiệm Mãn Nhiệm Hạn Kỳ Mục Vụ tại Giáo Xứ

Còn một vài tuần nữa các mục vụ của các linh mục trong giáo phận sẽ thay đổi nhân sự, trong số đó có Cha Quân Nhiệm của cộng đoàn Anaheim.  Cộng đoàn sau khi tham dự thánh lễ đã tới hội truờng đông đảo để tiễn đưa Cha Quản Nhiệm với phần ăn nhẹ, văn nghệ karaoke bỏ túi và chụp hình lưu niệm với Cha.   Cha sẽ đi tới cộng đoàn Coasta Mesa hay là giáo xứ St. John the Baptist đầu thánh 7 này.

 

Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ Cha trên đuờng tới nhiệm sở mới.

 

Xin xem thêm hình ảnh ghi nhận theo LINK sau đây 

https://photos.google.com/share/AF1QipN-M2U7Cef_3vmtKU6PnNdBo-kAtHIyVhW8PYhmRjv7NPr_PYzCP7-deRhwHdYEOA?pli=1&key=LTdvUzU1WUg3MENOZVRPMUpzMjdnYjFLem52YWJR

PHẦN VĂN NGHỆ  BỎ TÚI hát karaoke qua sự tham dự ngẫu hứng với cộng đoàn giáo dân 

 

 

Comments are closed.