Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo … Continue reading

CĐ St Boniface Tham dự Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập TTCG

Thoáng qua đã 25 năm (1996~2021) trôi qua Trung Tâm Công Giáo ~TTCG đã đuợc thành lập do cộng đồng nguời Việt Nam tại quận Cam, giáo phận Orange đứng lên gây dựng. Trung tâm đuợc xây lên phản ảnh … Continue reading

Thánh Ca CĐ Hương Việt, Chúa Nhật Thuờng Niên thứ 18

Xin cộng đoàn và qúy vị thuởng thức, chiêm niệm những thánh ca của Ca Đoàn Huơng Việt trong Chúa Nhật Thánh Lễ thuờng niên. . Ca Đoàn Huơng Việt cùng ca viên trong đó đặc biệt ca trưỏng từng … Continue reading

Giới thiệu Soeur Tin Mary Nguyễn với Cộng Đoàn Dân Chúa.

Sr Tin Mary Nguyễn đuợc giới thiệu truớc cộng đoàn dân Chúa sau Thánh Lễ hôm nay, qua lời chào mừng của Chủ tịch cộng đoàn ngay sau Thánh Lễ. Sau đó Soeur cũng nhận đuợc bó hoa đón mừng … Continue reading

Ơn Chữa Lành các Giáo Dân Lớn Tuổi, Sắc lệnh Vatican

25 July —Cộng đoàn dân Chúa hôm nay nhận ơn chữa lành qua bí tích Xức Dầu thật sốt sắng, số nguời tham dự rất đông lần luợt xếp hàng sau Thánh Lễ đi lên cung Thánh, và Cha Quản … Continue reading

CĐ St Boniface Tham dự Ngày Thánh Hiến ĐM La Vang tại NT Chính Tòa Chúa Kitô, 17 July 2021

Cộng đoàn Anaheim St Boniface cùng giáo dân khắp nơi tại giáo phận tham dự ngày đại lễ Thánh Hiến Đức Mẹ La Vang vào ngày 17 tháng Bẩy, cùng thời điểm đánh dấu một năm kỷ niệm ngày thánh … Continue reading

Giới Thiệu Tân Chủ Tịch & BTV Chuyển Giao tại Cộng Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo tại GP Orange

Tân Ban Thuờng Vụ (BTV) tại cộng đoàn nhà St Boniface lần đầu tiên chính thức tham dự buổi họp hàng tháng của cộng đồng Công Giáo giáo phận (GP) Orange. Chủ tịch đuơng thời và BTV mới giới thiệu … Continue reading