Các Em Thêm Sức 2 Tri Ân và Tiệc Mừng qua Thánh Lễ

Ngày cuối cùng các em trong chuơng trình Thêm Sức 2 để lại những kỷ niệm sau nhiều năm tháng học hỏi giáo lý Công Giáo tại cộng đoàn.  Nay các em tạm biện Soeur Giám Đốc CT Giáo Lý, thầy cô và phụ giáo, bạn bè và công sức của gia đình, bố mẹ củng đồng hành với chuơng trình giáo lý.   Các em sẽ ra đi vào dòng đời với Chúa Thánh Thần để làm chứng tá và sống cho Đức Tin Công Giáo.

 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giữ gìn các em vuợt qua những nẻo đuờng của cuộc đời trong Ơn Chúa, và làm sáng danh gia đình và Thiên Chúa. 

 

Comments are closed.