Chúc Tuổi Thọ các Đấng U80 trong Thánh Lễ Minh Niên

Hàng năm cộng đoàn vinh danh và chúc tuổi thọ các bác trên 80 tuổi, đặc biệt vào ngày đầu năm trong dịp Thánh Lễ minh niên, trong bầu khí thiêng liêng và vui Xuân với cộng đoàn vào cuồi Thánh Lễ.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành và giữ gìn  các ông bà trong tuổi thọ, và vui Xuân cùng gia đình và cộng đoàn dân Chúa 

Comments are closed.