Chúc Lành cho Các Cặp Hôn Nhân trong tháng Sáu

Tháng 6 tuần đầu của tháng và trong mỗi tháng giáo xứ vinh danh Bí tích Hôn Phối và chúc lành cho những cặp vợ chồng đã cử hành và sống đạo qua hồng ân này. 

 

Tháng sáu các đôi vợ chồng trong giáo xứ  đã kỷ niệm 39, 38, 36 và 1 năm ngày cuới trong Bí tích Hôn Phối.   

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ các cặp vợ chồng, gia đình và các gia tộc qua hồng ơn của bí tích và Ơn Gọi đi xây giáo hội của Thiên Chúa.

Comments are closed.