Chúa Nhật IX TN – Năm B

     LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ       

Chủ Tế; Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Kitô đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và ban chính Mình và Máu Thánh Người để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Với lòng yêu mến tôn thờ và tạ ơn, chúng ta cùng thành tâm dâng Chúa lời nguyện xin.

  1. Xin Chúa thánh hóa và gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục, để mỗi khi dâng Bánh và chén Cứu Độ mỗi ngày, các Ngài được trở nên dấu chừng của tình yêu và ơn Cứu Độ của Chúa cho toàn thể nhân loại. ……Chúng ta cầu xin Chúa
  2. Mừng ngày bổn mạng ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa, gìn giữ và ban cho qúy Bác, quý Anh Chị một tấm lòng quảng đại, khiêm nhu trong nhiệm vụ, luôn sống kết hợp yêu mến với Chúa Giêsu Thánh Thể, sẳn sàng phục vụ anh chị em trong cộng đoàn với lòng yêu mến chân thành…….Chúng ta cầu xin Chúa.
  3. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho các em trong cộng đoàn được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong tuần qua. Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn Thánh trên các em, giúp các em luôn sống xứng đáng với ơn gọi đươc làm con Chúa, và là những người con ngoan của Chúa, của gia đình và xã hôi …..Chúng ta cầu xin Chúa.
  4. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con được cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, để chúng con biết yêu mến và kết hiệp thâm sâu với Chúa Giêsu Thánh Thể, cố gắng đón nhận của ăn cho linh hồn mỗi ngày, và được Chúa thông ban sự sống đời đời……..Chúng ta cầu xin Chúa.
  5. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến những giá trị hôn nhân trong đời song gia đình của các đôi phu thê mừng ngày cưới trong tháng 06. Xin tiếp tục ban nhiều ơn lành, giúp họ luôn biết chấp nhận và tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau trong yêu thương và tha thứ, để giúp cho tình yêu luôn bền vững hòa thuận, và đời sống gia đình luôn hạnh phúc…..Chúng ta cầu xin Chúa..
  6. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn Anna Phạm Kim Ánh vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa là Đấng đầy lòng thương xót the thứ tội lỗi và sớm đưa cac linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban chinh Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con biết tôn thờ yêu mến, và năng lãnh nhận của ăn cho linh hồn mà Chúa ban mỗi ngày, để chúng con được Chúa thông ban sự sống đời đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.