Chúa Nhật III TN-Năm C

Lời Chúa 23/01/2022 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư … Continue reading

Chúa Nhật II TN-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, qua phép lạ biến đổi nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, Chúa dã bày tỏ cho chúng ta biết Chúa là Đấng quyền năng, đầy lòng yêu thương và sẵn sàng cứu … Continue reading

Chúa Nhật I TN-Năm C

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN                             Chủ Tế: Anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan, Chúa đã ban cho nhân loại ơn tái sinh trong Chúa Thánh Thần qua Bí Tích Thanh Tẩy, Chúng ta … Continue reading

Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh-Năm C

                                  LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN  Chủ Tế:  Anh chị em thân mến,  khi xưaThiên Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đưa ba nhà đạo sỹ đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Ngày nay Chúa cũng muốn mỗi người chúng … Continue reading