Chúa Nhật XX TN- Năm C

                  LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN                  Chủ Tế:  Anh chị em thân mến,  Thiên Chúa ân thưởng Đức Maria Hồn  Xác Lên Trời, đã nói lên sự ưu ái đậc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ. Trong niềm … Continue reading