Chúa Nhật XIII-TN-Năm C

Lời Chúa 26/06/2022 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: … Continue reading

Chúa Nhật XI TN-Năm C

Lời Chúa 12/06/2022 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Trích sách Châm Ngôn. … Continue reading

Chúa Nhật X TN-Năm C

  Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa đã ban Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt trái đất, thánh hóa đổi mới Giáo Hội, và biến đổi tâm hồn chúng ta trở nên … Continue reading

Chúa Nhật X TN-Năm C

Lời Chúa 05/06/2022 Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm C Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. … Continue reading

Chúa Nhật VII PS-Năm C

Lời Chúa 29/05/2022 Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C Lễ Thăng Thiên BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong … Continue reading

Chúa Nhật VI PS-Năm C

Lời Chúa 22/05/2022 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. Trích … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng Năm

01/05/2022 1 Tháng Năm    Thánh Giuse Thợ     Hiển nhiên là để ứng phó với việc cử hành “Ngày Lao Ðộng” của Cộng Sản mà Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ Thánh Giuse Thợ vào năm … Continue reading

Chúa Nhật V PS-Năm C

Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta xin dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng yêu thương. Ngày hôm nay một số con em trong cộng đoàn … Continue reading

Chúa Nhật V PS-Năm C

Lời Chúa 15/05/2022 Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27) “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong … Continue reading