Hạnh Các Thánh-Tháng 4

01/04/2021 01 Tháng Tư Chân Phước Elisabetta Vendramini (1790-1860) Cuộc đời của chân phước Elisabetta đã được hướng dẫn bởi câu phúc âm “Tình yêu Ðức Kitô đã thúc giục chúng ta tiến bước” (2 Cor. 5:14). Sinh ở Bassano … Continue reading

Lễ Kính Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse Phúc Âm đã ca ngợi Thánh Giuse là người “công chính”. Ý nghĩa của chữ “công chính” rất sâu xa. Khi Phúc Âm nói Thiên Chúa “công chính hóa” người nào, điều đó có … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng 3

********************************************************************* 01/03/2021 Ngày 1 Tháng 03 Thánh Ðavít (k. 589) Ðavít là thánh quan thầy của xứ Wales và có lẽ là vị thánh nổi tiếng nhất nước Anh. Nhưng không may, chúng ta không biết nhiều về người. Ðược biết … Continue reading