Hạnh Các Thánh-Tháng 9

01/09/2021 1 Tháng ChínThánh Beatrice Silva(1424-1491) Thánh Beatrice có một liên hệ sơ sài nhưng rõ ràng với phong trào Phanxicô. Dòng tu ngài sáng lập đã không được sát nhập vào dòng Phanxicô cho đến sau khi ngài chết, … Continue reading

Chúa Nhật XXII TN-Năm B

         Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải giữ lề luật của Ngài bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói, trong tâm tình đó Ngài thấu hiểu … Continue reading

Chúa Nhật XXI TN-Năm B

Lời Chúa 22/08/2021 Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B Maria Nữ Vương BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. Trích sách ông … Continue reading