Chúa Nhật VIII TN – Năm B

Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Qua Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng ta được mời gọi thông dự vào sư sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Với tâm tình chúc tụng ngợi khen, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sỹ nam nữ, và mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn hiệp nhât yêu thương, và là hình ảnh trung thực của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa Cha là Đấng sáng tạo. Xin cho mọi người trong thời đại ngày nay được Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn, để họ tin nhận có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, thánh hóa và điều khiển muôn loài, và để mọi người cùng nhau biết xây dựng, bảo vệ môi trường sống trên toàn thế giới.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giesu kitô là Đấng Cứu Dộ trần gian. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con đươc nhận biết sự hiên diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, và muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống mỗi gia đình trong đời sống hằng ngày, để mọi người biết cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong tin yêu và hiệp nhất.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa mọi loài. Xin Chúa nâng đỡ những ai đang bị thử thách về đức tin, những ai đang gặp gian nan khốn khó về thể xác cũng như tinh thần. Đặc biệt xin Chúa thương đến anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong công đoàn được Chúa chữa lành. Xin cho chúng con được sống trong sự quan pong che chở của Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ công đoàn xin hôm nay, lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi và sơm đưa các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hửu, Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng con trong Đức Kitô con Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con khi tuyên xưng màu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được cảm nghiệm tình Chúa yêu thương, và để biết sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.