Chúa Nhật XI TN- NĂM B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu kêu gọi Hội Thánh và các Kito Hữu cùng cộng tác với Người, đem hạt giống Lời Chúa loan báo trên toàn thế giới để mọi người được hưởng nhờ ơn Cứu Độ. Với lòng tín thác cậy trông vào quền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn và mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn trung thành rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, và tín thác vào quyên năng cửa Chúa, để hạt giống Lời Chúa đươc loan truyền và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Mừng ngày hiền phụ, Xin Chúa chúc lành và đổ muôn hồng ân trên các người Cha trong từng gia đình, để tất cả được trở nên những người Cha gương mẫu cho con cái, được sống an vui khỏe mạnh trong tình thương yêu che chở của Chúa trong mọi ngày đời.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Mừng ngày lễ quan thầy – Thánh Tôma Toán – của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, và nhờ lời bầu cử của Thánh quan thầy, xin Chúa gìn giữ và ban nhiều ơn lành trên các thành viên và gia đình của Huynh Đoàn trong các công tác tông đồ, hy sinh cầu nguyện, hăng say phục vụ anh em lâm cảnh khó khăn nghèo đói, để làm vinh Danh Chúa trong thời đại hôm nay.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, luôn biết phó thác tin tưởng vào quyền năng của Chúa trong bổn phận hằng ngày. Xin cho chúng con được trở nên những hạt giống tốt, để làm chứng nhân cho Tin Mừng và tình thương yêu của Chúa đã dành cho chúng con giữa thời đại hôm nay.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay, Xin Chúa là Đấng d8a62y lòng thương xót tha thứ tội lỗi và cho các linh hồn được mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến trần gian như hạt giống bị khinh chê, bị đóng đinh và chết đi trong lòng đất, nhưng Chúa đã không bị hủy diệt mà đã sống lại vinh quang. Xin cho chúng con cũng được là những hạt giống tốt gieo vào lòng đời, với những yêu thương chia sẻ bằng chính con người và cuộc sống của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.