Chúa Nhật XIII TN-Năm B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, Người đã bày tỏ quyền năng của Người trên tội lỗi và sự chết. Trong niềm tin và phó thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xín.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn là hình ảnh của Đức Kitô đầy lòng nhân từ và hay thương xót, để các Ngài thi hành sứ vụ trong yêu thương phục vụ đoàn chiên mà Chúa đã trao ban cho các Ngài.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu có một đức tin mạnh mẽ, để mỗi khi gặp gian thử thách trong cuộc đời, luôn vững lòng cậy trông váo ơn Chúa nâng đỡ che chở, và trung thành bước đi theo Chúa cho đến trọn đời

……Chúng ta cầu xin Chúa

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con có nhiều tấm lòng rộng mở, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ an ủi, chia sẻ với những người nghèo khổ đau ốn bệnh tật, hầu làm chứng nhân cho lòng từ bi hay thương xót của Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, vá các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa là Đấng đầy lòng thương xót tha thứ mọi tội lỗi, và sớm đưa các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, xin cho chúng con được vững tin vào lòng yêu thương và quyền năng của Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ và chữa lành các thương tích thể xác cũng như tâm hồn, giúp chúng con luôn kiên vững trong đức tin đi theo Chúa, và ngày sau được Chúa ban tương vinh quang Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.