Chúa Nhật X TN – Năm B

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đến để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực thống trị của ma quỷ, và nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta được trở nên con Chúa và được hưởng sự sống muôn đời. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

 

  1. Hội Thánh được Chúa trao phó chăm sóc đoàn chiên là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn , luôn là những mục tử tận tụy phục vụ hy sinh cho đoàn chiên, và dẫn dắt đoàn chiên đến sự sống muôn đời.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho các Kitô Hữu, những ai đang bị ám ánh bởi qúa khứ tội lỗi, những sai phạm nghiêm trọng, hoặc bị tổn thương, biết cậy trông phó thác vào sự quan phòng của Chúa, để vượt thắng các cám dỗ thử thách, hầu làm cho đời sống đươc an vui trong tình yêu thương của Chúa.

….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết chạy đến với Chúa khi gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống thường ngày, để được Chúa nâng đở ủi an và can đảm thi hành và sống theo Thánh Ý Chúa.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Đặc biệt cho linh hồn Anna Phạm Kim Ánh mà chúng con tiễn đưa sáng hôm nay. Xin Chúa là Đấng đầy lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, và sớm đưa các linh hồn về hương phúc vĩnh cửu quê Trời.

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, và làm cho chúng con trở nên con yêu dấu của Chúa. Xin thương ban Thánh Thần trên chúng con, để nhờ sự thánh hóa và phù trợ của Người, giúp chúng con chu toàn bổn phận làm con Chúa, và biết sống theo Thánh Ý Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Comments are closed.