Gloria Exelsis Deo, Mùa Giáng Sinh trong Vinh Danh Chúa

Mừng Chúa Giáng Sinh xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận món quà Chúa ban đúng với ý nghĩa và thật trân trọng để khi Chúa Giáng Sinh đến vào đời sống chúng con cũng trở thành món quà ý nghĩa nhất cho mọi người.

 

Hạnh phúc Giáng Sinh thật tuyệt vời, niềm vui đã tràn ngập vì Thiên Chúa Tình Yêu đang ở giữa chúng ta.  Emmanuel, xin Ngài ngự trị trong cộng đoàn, gia đình, và ở trong mỗi chúng con.

 

Cảm tạ Thiên Chúa và các đóng góp công lao, tài khoàn cùa nhiều cá nhân, và đoàn thể đã vất vả chuẩn bị cho ngày đại lễ này trong giáo xứ.  Xin Chúa chúc lành và đền đắp bội hội những bàn tay góp sức thực hiện cho buổi Lễ Vọng Giáng Sinh thật tuyệt vời.

 

GLORIA EXELSIS DEO !!!

CHA QUẢN NHIỆM CHÀO MỬNG TỚI CỘNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN  TRONG  LỜI TRI ÂN VÀ CẢM TẠ tât cà mọi đóng góp và công lao phục vụ của tất cà mọi nguời, cá nhân cũng như đoàn thể  

 

Comments are closed.