VIDEOS CA ĐOÀN DIỄN NGUYỆN THÁNH CA VỌNG GIÁNG SINH

Ca Đoàn Huơng Việt trong diễn Nguyện Thánh Ca trong đêm Vọng Giáng Sinh. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh đã tới với CĐ St Boniface thật long trọng, vinh quang và đầm ấm như trong đêm Belem.  Các hội đoàn tưng bừng ăn NOEL cuối năm, một … Continue reading