Gloria in excelsis Deo!

FeatureImageNoel2012
 

Vì một Trẻ Thơ đã chào đời để cứu ta,
một Người Con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
Isaia 9:6

 


[Xem một số hình ảnh tại cộng đoàn trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2012…]

Hình ảnh Sinh Hoạt Vọng Giáng Sinh trên Website 2

Comments are closed.