Chúa Nhật Lễ Lá: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, Mt 21, 1-11

“Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!” Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng … Continue reading