Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014. 20 April 2014

Chúc Mừng! Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, Khóa 2014.  20 April 2014. Vinh danh Thiên Chúa tối ngày hôm nay, các anh chị Tân Tòng được thánh tẩy và trở thành con cái Thiên Chúa, nhập vào giáo … Continue reading