Năm của Đức Tin

NĂM CỦA ĐỨC TIN

Trong Sách Công Vụ Tông Đồ 14:27, Thiên Chúa đã mở cánh cửa đức tin cho Giáo Hội thời sơ khai.  Nhưng bạn có biết chính Chúa cũng đã mở cánh cửa đức tin của mỗi người chúng ta và mời chúng ta bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài không.  Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã tuyên bố Năm Đức Tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012 và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013.  Ngày khai mạc Năm Đức Tin, 11 tháng 10 năm 2012, là ngày kỷ niệm 20 năm Công Đồng Vatican ô II và cũng là ngày kỷ niệm 20 năm của sách Giáo Lý Công Giáo.  Năm Đức Tin sắp tới là một cơ hội cho mỗi người Công Giáo tìm về với Chúa Giêsu, gặp gỡ Ngài qua các Bí Tích, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể và tái khám phá lại niềm tin Kitô và Giáo Hội… "Cánh Cửa Đức Tin" được mở ra khi chúng ta chịu phép rửa tội, nhưng trong năm nay, người Công Giáo được mời gọi để mở cánh cửa thêm một lần nữa, bước vào, tái khám phá và làm mới lại mối dây liên hệ của mình với Thiên Chúa và với Giáo Hội của Người.  Chúng ta hãy cùng nhau học và suy niệm những tài liệu của Công Đồng Vatica nô II và Giáo Lý Công Giáo để trau dồi sự hiểu biết về đức tin trong  năm nay.

[Xem … The_Year_of_Faith_Introduction]

Comments are closed.