Chúc Mừng 25 Năm Khấn Dòng LHC của Sr Rosemary Hồng, GĐ/CT Giáo Lý

Chúc Mừng Chúc Mừng 25 năm đầy ân sủng trong ơn Chúa ban trên Soeur Rosemary Hồng. Cộng đoàn gặp Soeur Hồng 17 năm truớc đây năm 2003 cũng trong vai trò Giám Đốc chương trình Giáo Lý từ trẻ … Continue reading

THỨ BẢY 14 SEPT: DÒNG MẾN THÁNH GÍA KỶ NIỆM 350 LẬP DÒNG: XIN KÍNH MỜI

Kính Cha, thưa Anh Chủ Tịch và quý vị Ban thường Vụ, và Hội Đồng Mục Vụ Dòng Mến Thánh Giá sẽ mừng 350 Năm thành lập, thánh lễ khai mạc sẽ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 14 tháng … Continue reading

Tài Liệu Học Hỏi Năm Đức Tin

[pageview url=”http://www.mfvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447:namductin&catid=43:tailieu&Itemid=41″ title=”(Xem chi tiết… Tài Liệu Học Hỏi Năm Đức Tin)”] Bài Viết Liên Quan Năm của Đức Tin Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (Phần 6) Tiệc Cưới ở Cana THÁNH LỄ VỀ VIỆC TÂN PHÚC ÂM … Continue reading

Giới Thiệu Tự Sắc Năm Đức Tin

[pageview url=”http://www.daminhvn.net/tai-lieu/6817-gioi-thieu-tu-sac-nam-duc-tin-porta-fidei-cua-duc-thanh-cha-benedicto-xvi.html” title=”Xem chi tiết…Tự Sắc Năm Đức Tin”] Bài Viết Liên Quan Năm của Đức Tin Bảy Điều Giúp Giới Trẻ Sống Vui (Phần 6) Tiệc Cưới ở Cana THÁNH LỄ VỀ VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA