10 Cách Sống Mùa Vọng Ý Nghĩa Hơn

Ten Ways to Get More out of Advent

Here are some simple ways to incorporate traditional Advent practices into your busy schedule:
 

Reflect on Advent as a time of waiting. The idea of waiting is not popular in our culture of instant gratification, but it creates in us a new kind of self-discipline that helps us to appreciate the present moment and look to the future with peaceful anticipation.

Turn your breathing into a prayer. Take a few deep breaths throughout the day and imagine that God's love is flowing through you to every part of your body. As you exhale, let go of tension, worry and anything else that is not of God.

Long for the Lord. Make it a habit of silently praying, "Come, Lord Jesus."

Unite with Mary. Set aside time once a day to join Our Lady in praying the Canticle of Mary (see Lk 1:46-55).

Do something nice for someone every day. It might be an encouraging word, a phone call, a note of appreciation or a little act of kindness.

Get rid of grudges. Use Advent as an opportunity to let go of any anger or resentment that you might be holding onto.

Pray for patience. If you find yourself becoming anxious or upset, ask the Lord for the gift of patience. Then make a conscious effort to be a more patient person.

Offer up something painful or difficult in your life. The best way to transform trials and tensions is to turn them into a prayer.

Receive the Sacrament of Reconciliation. Attend your parish penance service and take advantage of the opportunity to cleanse your soul in preparation for the coming of Jesus.

Think about the special gifts and talents God has given you. How are you using these gifts?
© 2011-2012 Our Sunday Visitor, Inc.

 

 

GOSPEL RELFECTION

December 9, 2012

Luke 3:1-6.

Gospel Summary

Luke was very thorough in placing the beginning of John the Baptist’s ministry within a historical context. He set John’s ministry in time by telling who the leaders were in the region.

John’s role was to prepare the way for Jesus and to proclaim a theme of repentance for those who would follow Jesus. Like a Roman corps of engineers filling in gullies and leveling mountains to make roads, John’s job was to make the pathway smooth for those coming to Jesus.

 

Reflection for Families

Parents we are the most influential messengers in the lives of their children. Like John, without letting up, parents must keep sending the message and pointing to the way of Jesus. When they see that their children are creating “bumps” in their road (or maybe someone is creating bumps for them!), parents are obligated to show them a way to smooth the path.  Children look to their parents as models and they

often imitate their behavior. Parents’ actions should reflect the things they tell their children. This Gospel reminds us that seeking forgiveness from God and one another is most certainly an important step in making a straight path.

 

Bringing the Gospel into Your Family

Recall as many places as you can where the roads have been steep uphills or downhills with hairpin turns or winter roads filled with pot holes or snow and ice. Perhaps you have driven the long, straight roads of the mid-west. How are these roads like our lives or the lives of some people you know?

Have members of the family name times and events in their lives that are like some of the roads you describe. Suggest ways that these roads are like our path to Jesus. What are some things we can do individually or as a family to clear some of the treacherous obstacles and make the road straight and smooth? What can we do to

 

10 Cách Sống Mùa Vọng Ý Nghĩa Hơn

Sau đầy là những cách giúp sống mùa Vọng ý nghĩa hơn theo thời khóa biểu bận rộn của bạn:

Suy niệm về Mùa Vọng là thời gian chờ đợi.  Ý tưởng chờ đợi không được hoan nghênh lắm trong thời đại thiên về sự thỏa mãn nhanh chóng, nhưng nó là một yếu tố của sự tự kỷ hầu giúp chúng ta trân quý giây phút hiện tại và hướng về tương lai với sự bình an. 

Biến hơi thở thành lời nguyện. Mỗi ngày, hãy hít thở thật sâu vài lần và tưởng tượng rằng tình yêu của Chúa đang vận hành trong cơ thể bạn. Khi bạn thở ra, hãy thở ra mọi lo lắng, buồn phiền và tất cả những gì không thuộc về Chúa.

Khao khát Chúa. Hãy tập có thói quen dâng lời tâm nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”

Kết hợp với Mẹ Maria. Hãy dành thời gian một lần trong ngày để hiệp cùng Đức Mẹ cầu nguyện qua Kinh Magnificat (Luca 1:46-55)

Hãy làm một việc tốt cho một ai đó mỗi ngày.  Có thể là một lời động viên, một cuộc điện thoại, một tấm thiệp cám ơn hoặc một việc phúc đức nào đó

Loại bỏ những hận thù.  Hãy xem mùa Vọng là cơ hội để bỏ qua những ân oán, giận hờn mà bạn đang có.

Xin ơn kiên nhẫn. Nếu bạn dễ tức bực và hay lo lắng, hãy xin Chúa cho bạn món quà là sự kiên nhẫn, và hãy cố gắng để trở thành một người kiên nhẫn hơn.

Dâng lên Chúa những nỗi đau và khó khăn của bạn.  Cách tốt nhất để biến những đau khổ và lo toan là biến chúng trở thành một lời nguyện.

Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.  Hãy tham dự nghi thức Hòa Giải tại giáo xứ và tận dụng những cơ hội để thanh tẩy tâm hồn để chuẩn bị cho đón mừng Chúa đến.

Sống tâm tình tạ ơn cho những món quà Chúa ban cho.   Bạn đã sử dụng những món quà và tài năng Chúa ban cho như thế nào? 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM

Ngày 2 tháng 12 năm 2012

Luca 3:1-6.

Tóm Tắt Phúc Âm:

Thánh Luca rất tỉ mỉ khi đặt sứ vụ Thánh Gioan Tẩy Giả trong niên biểu lịch sử.  Ông để sứ vụ Thánh Gioan Tẩy Giả trong thời gian lịch sử khi đề cập đến những người lãnh đạo trong vùng thời bấy giờ.  Vai trò Thánh Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Chúa đến và kêu gọi ơn hoán cải cho những ai muốn theo Chúa Giêsu.  Như những kỹ sư lấp đầy những hố sâu và san bằng vùng đồi núi để làm đường, công việc của Thánh Gioan Tẩy Giả là dọn con đường bằng phẳng cho những ai muốn đến cùng Chúa Giêsu.

Gia Đình Suy Niệm

Cha mẹ thường ảnh hưởng trực tiếp trên cuộc sống của con cái họ.  Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, không bao giờ bỏ cuộc, cha mẹ cũng là người gởi sứ điệp và chỉ con đường cho các em đến cùng với Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn thấy các em tạo nên những gồ ghề trên đường đi (hoặc một ai đó đang làm cho các em), thì ba mẹ có trách nhiệm để chỉ cho con cái con đường bằng phẳng để đi.  Các em thường noi gương cha mẹ và làm theo cách hành xử của cha mẹ.  Vì thế, hành động của cha mẹ phải thông truyền sứ điệp mà họ muốn dạy cho con cái họ.  Bài Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta tìm sự tha thứ nơi Chúa và nơi anh em vì đây là cách quan trọng nhất để tạo nên một con đường bằng phẳng.

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Hãy nhớ lại những con đường dốc thật cao, hoặc những đường dốc thật sâu với những khúc quẹo ngoằn ngoèo hoặc đường mùa đông đầy những ổ gà hoặc tuyết và đá.  Có lẽ bạn đã từng lái xe trên những đoạn đường dài thăm thẳm của miền Tây nước Mỹ. Bạn thấy những con đường này có giống cuộc sống của chúng ta hoặc của những người mà chúng ta quen biết không?  Lần lượt các thành viên trong gia đình kể lại những con đường của cuộc đời họ và đề nghị những con đường dẫn đến Chúa Giêsu.  Bạn và gia đình có thể làm gì san bằng những cản trở để xây một con đường bằng phẳng?  Chúng ta cần phải làm gì để giúp nhau đạt được mục đích này?

 

Comments are closed.