Mùa Vọng là gì?

 

What is Advent?

The word "Advent" comes from the Latin Adventus, which means "coming." It is a time for quiet reflection, prayer and conversion in anticipation of the coming of Christ from two different perspectives. The readings and the liturgies during Advent prepare us for the birth of Jesus, but they also prepare us for the Second Coming of Jesus at the end of the world. The season offers us the opportunity to share in the ancient longing for the coming of the Messiah, and to be alert as we await his Second Coming. Advent begins four Sundays before Christmas. It ends at sundown on Christmas Eve. Since Christmas falls on different days of the week, Advent can range in duration from 22 days when Christmas falls on a Monday to 28 days when Christmas falls on a Sunday. Advent marks the beginning of the Church year. Unlike the secular year, which marks the passage of time, the liturgical year celebrates the sacred mysteries of the birth, life, death and resurrection of Jesus. The year begins during Advent in anticipation of the coming of Jesus with reflections on the Hebrew prophecies and the ancient longing for the coming of the Messiah.

What do the colors of Advent signify?

The purple or dark blue is a symbol of royalty that anticipates the coming birth of Jesus. It also reflects a spirit of penitence and the need to prepare our hearts. Pink is a secondary Advent color that symbolizes the joy of the season. The evergreens in the Advent wreath signify eternal life that comes to us through Jesus.

© 2010-2012 Our Sunday Visitor, Inc.

 

 

GOSPEL RELFECTION

December 2, 2012

Luke 21:25-28, 34-36.

Gospel Summary

Exactly what will happen with the moon and stars and sun, is not known, but this Gospel makes clear that we will recognize some cosmic change when Jesus returns. The Gospel encourages us to not be afraid but to be ready. Specifically, Jesus told his listeners not to get caught up in the busyness of everyday living and all of its distractions.By the time Luke wrote for his community, it was clear that Jesus’ return would not be immediate. The message Luke wanted people to understand, though, was one of hope—but also to remain in a state of readiness.

 

Reflection for Families

Children look to their parents to set the pace not only for certain seasons of the year, but for our lifestyles. Parents often load their plates to overfilling and race from one responsibility to the next balancing jobs, homes, and families.  Many teens and young adults who have just emerged from a childhood in these frantic homes have decided clearly that this is not the way they want to raise their own families. Most likely these will be the new, young parents who help their children prepare for Jesus’ return in a thoughtful and prayerful way.  This is probably the most important season where parents can show their children by our own actions, what is truly important to us and how we accept the Gospel message of our Savior.

 

Bringing the Gospel into Your Family

Beginning with this first Sunday of Advent, make a promise as a family to live the message of this Gospel. Clearly, we are cautioned not to get caught up with the busyness of ordinary life–the chores, the eating and drinking.  As a family, think of ways you can slow the pace and take the focus off the “doing” and “getting” and concentrate on “being” and “giving.” You might decide to make more time for family prayer, reach out to someone who has lost hope at this Christmas season, or begin a new tradition that helps you prepare for Jesus’ return.

 

Mùa Vọng là gì?

Từ “Advent- Mùa Vọng” dịch từ tiếng Latinh “Adventus”, nghĩa là “đang đến.”  Đây là một thời gian để suy niệm, càu nguyện và trở về trong chời đợi ngày Chúa đến theo hai quan niệm khác nhau.  Các bài đọc và phụng vụ trong Mùa Vọng giúp chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu sinh ra, nhưng cũng chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu quang lâm ngự đến trong ngày sau hết.  Mùa Vọng cho chúng ta một cơ hội thông dự vào sự khát khao mong mỏi Đấng Thiên Sai – Messiah của cha ông chúng ta thời xưa, và tỉnh thức đợi chờ Chúa đến lần thứ hai.  Mùa Vọng bắt đầu với bốn tuần Chúa Nhật trước ngày Giáng Sinh, và kết thúc vào buổi chiều Vọng Giáng Sinh.  Vì ngày Lễ Giáng Sinh thay đổi trong các ngày nên Mùa Vọng được tính trong khoảng 22 (ngày khi Lễ Giáng Sinh rơi vào Thứ Hai) đến 28 ngày (khi Lễ Giáng Sinh rơi vào Chúa Nhật.) Năm Phụng Vụ mới bắt đầu với Mùa Vọng.  Khác với lịch ngoài đời để tính thời gian, lịch phụng vụ cử hành mừng những mầu nhiệm: sinh ra, sống, chết, và phục sinh của Chúa Giêsu.  Năm Mới trong Mùa Vọng mời gọi chúng ta tham dự vào ngày Chúa đến bằng cách suy niệm lời tiên tri của dân Do Thái và niềm khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế.

Màu của Mùa Vọng mang ý nghĩa gì?

Màu tím hoặc màu xanh đậm là biểu tượng của vua chúa, nói đến sự sinh ra của Chúa Giêsu.  Đây cũng là thời điểm sống tinh thần thống hối và chuẩn bị tâm hồn mình.  Màu hồng mang ý nghĩa của niềm vui trong mùa này.  Màu xanh lá cây trong vòng hoa Mùa Vọng nói đến sự vĩnh cửu của đời sống chúng ta đến từ Chúa Giêsu.

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM

Ngày 2 tháng 12 năm 2012

Luca 21:25-28, 34-36

 

Tóm Tắt Phúc Âm:

Chuyện gì thật sự sẽ xảy ra với các ngôi sao, mặt trời, và mặt trăng thì không rõ nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay nói rất rõ rằng vũ trụ sẽ có những thay đổi rong ngày Chúa Giêsu trở lại.  Phúc Âm khuyên chúng ta không sợ hãi nhưng luôn sẵn sàng.  Cách riêng, Chúa Giêsu nhấn mạnh với dân chúng rằng đừng để cho tâm hồn bị vướng bận bởi những bận rộn và những cám dỗ thường ngày trong cuộc sống.  Khi Thánh Luca viết cho cộng đoàn của ngài thì ngài đã nói rõ thời điểm Chúa Giêsu trở lại không phải là ngay tức khắc.  Sứ điệp Thánh Luca mốn mọi người hiểu chúng ta phải có niềm hy vọng và luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Gia Đình Suy Niệm

Trẻ em thường để ý đến nhịp sống của cha mẹ không phải chỉ trong những dịp lễ đặc biệt trong năm nhưng còn để ý đến lối sống của cha mẹ nữa.  Cha mẹ thường ôm vào quá nhiều việc và chạy đua với trách nhiệm bổn phận, công việc, tài chánh, và gia đình.  Rất nhiều em được lớn lên trong những nếp sống của gia đình như thế và tất nhiên khi lớn lên, các em không muốn lập lại nếp sống này trong gia đình của các em.  Có thể nói rằng phương cách sẽ mới mẻ hơn, và các cha mẹ trẻ sẽ giúp con cái họ chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu trở lại một cách kỹ lưỡng và theo tinh thần cầu nguyện hơn.  Thời điểm này là thời điểm rất quan trọng để cha mẹ có thể hướng dẫn con cái bằng chính hành động của họ mà điểm quan trọng hơn cả là cách chúng ta đón nhận và sống Tin Mừng của Chúa chúng ta.

 

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Bắt đầu tuần thứ nhất Mùa Vọng, gia đình hãy cùng lập ra một định hướng để sống Tin Mừng hôm nay.  Chúng ta có thể tìm phương thế để không bị rơi vào guồng máy quá bận rộn thường nhật: việc nhà và ăn uống. Gia đình hãy cùng nghĩ những cách để chậm lại, bớt nghĩ đến phải “làm gì” hoặc “được gì” nhưng quan tâm hơn đến việc “là gì” và “cho gì”.  Bạn có thể dành thêm giờ cho việc cầu nguyện trong gia đình, đến với những người thất vọng trong mùa Giáng Sinh này, và bắt đầu truyền thống mới giúp bạn chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu lại đến.

 

Comments are closed.