CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C

CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C                                                                                                                                                CHÚA NHẬT 08-11-2013 BÀI ĐỌC I:  Kn 18, 6-9 "Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy". … Continue reading