Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui (Phần 4)

Seven Ideas to help Young People to live Joyfully, Intensely, and Fruitfully to live the Year of Faith

5. Promote the expression of faith in the language and the mediums familiar to the young.

Young people have in them and within their reach various ways to express their faith with assertiveness and passion, according to their age and to the current moment in history; they are able to creatively and generously find the most effective mediums to offer their testimony of faith in service to the Church, in any place where they are, to the great majority of young people through Facebook, parks, music, etc. The Year of Faith should be characterized by a proliferation of youthful faith expressions taking advantage of the advances in digitalization and electronic social networks as well as those traditional mediums which are appropriate for them.  (to be continued…)

GOSPEL RELFECTION

October 28, 2012

Mark 10:35-45

Gospel Summary

About to leave Jericho, Jesus heard the commotion made by the blind beggar, Bartimaeus, who called to the Son of David. Bartimaeus acknowledged the royal lineage of Jesus and also believed in his healing powers. Jesus responded by calling Bartimaeus’ friends to bring the beggar to him. Bartimaeus threw off his cloak once he was healed. Some say this gesture was symbolic of Bartimaeus shedding his old, sinful ways for the new life Jesus had given him.

Reflection for Families

All of us can sometimes feel like Bartimaeus. We know what the right thing is, but sometimes our friends or family members try to quiet us because we embarrass them. It may be that our friends even agree with us and know that we are right, but it’s our voice that embarrasses them. We’re causing a stir. Bartimaeus’ friends were embarrassed by his loud shouts to Jesus, but Jesus honored his faith. In the end, Bartimaeus regained his sight and followed Jesus. We can’t give in to the shushing of our friends either. Even when our stand is unpopular, we must follow the way of Jesus.

Bringing the Gospel into Your Family

Take turns blindfolding members of the family and allow one member to lead one who is blindfolded on a “trust walk.” With the other person’s guidance, the “blind” person may try doing normal tasks around the house or in the yard. After each person has had a chance to be “blind” and also to lead, share your impressions with one another. What were your fears? Did you feel isolated and alone? Think of people you know who may feel these same fears and experience the same isolation. They may have their visual sight, but perhaps they are blind in some other way. How can you, individually or as a family

Bảy Điều Giúp Giới Trẻ sống vui, đầy sức sống, và có hiệu quả để sống Năm Đức Tin (tt)

5. Gia tăng cách biểu hiện niềm tin trong ngôn ngữ và những phương tiện quen thuộc với giới trẻ.

Giới trẻ luôn có những phương cách biểu hiện đức tin với tất cả sự quyết đoán và đam mê theo lứa tuổi và thời điểm hiện tại trong lịch sử của họ; với lòng quảng đại và óc sáng tạo, họ có thể tìm thấy những phương tiện hữu hiệu để chia sẻ niềm tin của mình cho số đông các bạn trẻ khác trong đời sống của Giáo Hội, dù ở bất cứ nơi nào, như trên Facefook, nơi công viên, trong âm nhạc v.v… Với kỹ nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử nối kết mọi người, các bạn trẻ nên tận dụng tất cả những phương tiện hữu hiệu, thích hợp, và quen thuộc nhất để quảng bá và sống Năm Đức Tin.  (còn tiếp)

SUY NIỆM PHÚC ÂM

28 tháng 10 2012

Marcô 10:35-45

Tóm Tắt Phúc Âm:

Sắp rời khỏi Giê-ri-cô, Chúa Giêsu nghe tiếng động từ người mù tên là Bartimaeus đã không ngừng kêu tên Vua Đavít. Ông đã nhìn ra được dòng dõi vương giả của Chúa Giêsu và cũng tin vào quyền năng chữa bệnh của Ngài. Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách gọi những người bạn của anh mang anh đến với Chúa.  Bartimaeus đã vất bỏ áo choàng lại khi đã được chữa khỏi.  Nhiều người cho rằng việc vứt bỏ áo choàng của Bartimaeus là biểu tượng từ bỏ con người cũ, tội lỗi để mặc lấy đời sống mới mà Chúa Giêsu vừa trao ban cho anh.

Gia Đình Suy Niệm

Chúng ta đôi khi cũng giống như Bartimaeus. Chúng ta biết điều gì là lẽ phải nhưng đôi khi gia đình hoặc bạn bè lại muốn chúng ta im lặng vì họ sợ bị xấu hổ vì chúng ta.  Rất có thể gia đình và bạn bè cũng đồng ý với chúng ta và biết rõ chúng ta đúng, nhưng có thể xấu hổ nếu chúng ta nói lên điều đó.  Chúng ta đang tạo nên sự khuấy động.  Các bạn của Bartimaeus đã xấu hổ khi anh  lớn tiếng gọi Chúa Giêsu nhưng Chúa Giêsu đã trân quý niềm tin của an. Cuối cùng, Bartimaeus đã được sáng mắt lai và theo Chúa.  Chúng ta không thể nhượng bộ cho những thúc bách của bạn bè.  Dù khi chúng ta không được lòng người khác, nhưng chúng ta cũng vẫn phải theo Chúa Giêsu.

Phúc Âm Hóa Gia Đình:

Hãy thử bịt mắt từng thành viên trong gia đình và cho một người hướng dẫn người bị bịt mắt trên con đường thử thách.  Với sự hướng dẫn của một người, người bị bịt mắt có thể dẫn đi vòng quanh vườn hoặc nhà mình. Sau khi mỗi người có cơ hội bị bịt mắt và hướng dẫn người khác, rồichia sẻ cảm nghiệm với nhau.  Bạn có sợ không?  Bạn có cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cô đơn không? Hãy nghĩ đến người có thể có cảm giác cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Có thể bị mù thể xác nhưng cũng có thể họ bị mù vì một điều gì đó. Bạn và gia đình có thể giúp họ bước trên con đường thử thách như thế nào?

 

Sr. Teresa Đào Thu Hồng

Comments are closed.