Hùa Theo Số Đông

1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu.2 Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông … Continue reading

Hy Sinh Mạng Sống

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. References: [1] KPA. (1994). Gio-an 10:11-18. Retrieved May … Continue reading

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. “Chúc Mừng, Chúc Mừng!” Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, và các em Rửa Tội năm 2016. (#10)

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. "Chúc Mừng, Chúc Mừng!" Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, và các em Rửa Tội năm 2016.   Và giờ đây qua Bí Tích Thánh Tẩy, hành trình Đức Tin của các anh chị … Continue reading