Tập Nhạc: “Đời Là Thuyền Ra Khơi” – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Tập Nhạc: "Đời Là Thuyền Ra Khơi" – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Đời là thuyền ra khơi

 

Comments are closed.