Giáo Lý Nguời Lớn (RCIA) Tham Dự Nghi Thức Tuyển Chọn tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Tất cả các Tuyển Nhân (Elect) và Ứng Viên (Candidate) khắp nơi trong giáo phận Orange hôm nay quy tụ tại Nhà Thờ Chính Tòa, nơi Đức Giám Mục Timmothy Fryer chủ sự trong Nghi Thức Tuyển Trọn. Các giáo … Continue reading

Giới thiệu Soeur Tin Mary Nguyễn với Cộng Đoàn Dân Chúa.

Sr Tin Mary Nguyễn đuợc giới thiệu truớc cộng đoàn dân Chúa sau Thánh Lễ hôm nay, qua lời chào mừng của Chủ tịch cộng đoàn ngay sau Thánh Lễ. Sau đó Soeur cũng nhận đuợc bó hoa đón mừng … Continue reading