Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo … Continue reading

CĐ St Boniface Tham dự Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập TTCG

Thoáng qua đã 25 năm (1996~2021) trôi qua Trung Tâm Công Giáo ~TTCG đã đuợc thành lập do cộng đồng nguời Việt Nam tại quận Cam, giáo phận Orange đứng lên gây dựng. Trung tâm đuợc xây lên phản ảnh … Continue reading