Giáo Lý Tân Tân Tòng RCIA Tiệc Mừng Ngày Thánh Tẩy

Ngay sau khi đuợc nhận lãnh bí tích thánh tẩy qua Thánh Lễ Phục Sinh, Ban Giáo Lý Nguời Lớn cùng các anh chị em Tân Tòng đã tổ chức một tiệc vui nhỏ mừng ngày đại lễ rửa tội tối nay.

Một bữa chung vui nhỏ ngay sau chín giờ tối sau Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, gồm gia đình Tân Tòng và nguời thân thuơng, Ban Giáo lý Nguời Lớn cùng Sr Giám Đốc, Ban Thuờng Vụ, các cựu Chủ Tịch cộng đoàn cùng Linh Mục Quản Nhiệm, Thầy Phó Tế.

Có lẽ đây là lần đầu tiên gia đình và Dự Tòng gặp đuợc nhiều nguời trong cộng đồng giáo xứ và số nguời tham dự nói lên sự hỗ trợ cùng quan tâm đến anh chị em Tân Tòng trong hành trình Đức Tin nay đuợc hoàn tất xuốt gần 8 tháng học giáo lý.

.

Tân Tòng sẽ tiếp tục học hỏi thêm cho đến ngày đầu Hè với thêm kiến thức về sống đạo trong giai đoạn mới với các sống trong Mầu Nhiệm, đây là những buớc đi bắt đầu trong Đức Tin, hay là mystagogy ~ sống trong thời kỳ mầu nhiệm qua các Bí Tích. Gian đoạn này sẽ giúp cho các Tân Tòng sống đạo một cách tích cực trong Đức Tin mới.

.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chi em Tân Tòng với niềm vui mới trong Đức Tin đầy Thuơng Yêu và Cậy Trông trong Chúa tại cộng đoàn St Boniface Anaheim và khắp nơi trên thế giới.

CHA QUẢN NHIỆM CHÚC PHÚC CỦA ĂN
CẮT BÁNH ĂN MỪNG
CHA QUẢN NHIỆN VÀ CÁC CHỦ TỊCH GÍUP VUI VĂN NGHỆ
XIN GIỚI THIỆU CÁC CHỦ TỊCH CŨ VÀ MỚI
CHA QUẢN NHIỆM, THẦY SÁU BAN THUỜNG VỤ, CÁC CHỦ TỊCH MỚI vá CŨ, BAN GIÁO LÝ và SR GIÁM ĐỐC CÙNG GIA ĐÌNH VÀ BẠN HỮU TÂN TÒNG

Comments are closed.