CĐ CHÀO MỪNG LM QUẢN NHIỆM TRẦN VĂN KIỂM bổ nhiệm tới St Boniface vào tháng 7, 2019

LM Trần Văn Kiểm sẽ chuyển tiếp mục vụ từ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo để tới cộng đoàn Anaheim, St Boniface. Và giáo xứ này cũng là những nhiệm sở đầu tiên trong cuộc đời Linh Mục của … Continue reading

VIDEOS NGÀY CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 2018

18 November 2018: Cộng đoàn Anaheim cùng với giáo phận Orange 15 cộng đoàn hợp nhất trong việc tổ chức và chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bren Events Center, đại học UC Irvine. Năm nay ĐGM Kevin Vann … Continue reading

THÁNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ GUADALUPE, DEC 2016

MẸ ĐẦY ƠN PHƯỚC, CẦU CHO CHÚNG CON. Đức Me Guadalupe được tôn vinh là Đúc Mẹ của lục địa Bắc và Nam Châu Mỹ. @Iphone7, SN MARIAN APPARITION HISTORY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Official Catholic accounts state that the Virgin Mary appeared four times before Juan Diego and … Continue reading

HAI NĂM TIẾP TỤC PHỤC VỤ, 2016-18, cho BAN THƯỜNG VỤ ĐƯƠNG NHIỆM

21 May 2016:  Trong buổi họp không định kỳ hôm nay, Cha Chánh xứ cùng với Cha Quản Nhiệm xin Banh Thưòng Vụ duyệt xét  lại nhiệm kỳ sắp hết của Chủ Tịch đương nhiệm,  nhân vì nhà thờ đang gây quỹ sửa … Continue reading