Sửa Soạn cho Ngày Tết cùng Chung Tay Tô Điểm Thánh Đuờng

Ngày Tết sắp tới để chuẩn bị cho Thánh Lễ các anh chị em trong BTV và các bàn tay thiện nguyện trong giáo xứ chung nhau mỗi nguời một tay chung sức chuẩn bị tô điểm cho ngày mừng … Continue reading

Tri Ân Ban Thường Vụ đã Phục vụ Nhiệm Kỳ Vừa Qua trong cơn Đại Dịch Covid19

Cha Quản Nhiệm và cộng đoàn Giáo xứ sau Thánh Lễ cuối tháng 10 đã ban tặng lời tri ân đến các Anh Chị đã phục vụ cộng đoàn trong nhiệm kỳ của cựu Ban Thường Vụ vừa qua, đặc … Continue reading

Hội Đoàn Giáo Xứ Ghi Nhận Hình Kỷ Niệm với Đức Mẹ Lên Trời 2021, Bổn Mạng của Cộng Đoàn

Các Hội Đoàn trong giáo xứ, gồm có 27 đoàn thể, sau trên gần 2 thập niên nay mới trở lại qua sự ghi nhận bằng các hình ảnh cùng với Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của giáo xứ … Continue reading

Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo … Continue reading

Giới Thiệu Tân Chủ Tịch & BTV Chuyển Giao tại Cộng Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo tại GP Orange

Tân Ban Thuờng Vụ (BTV) tại cộng đoàn nhà St Boniface lần đầu tiên chính thức tham dự buổi họp hàng tháng của cộng đồng Công Giáo giáo phận (GP) Orange. Chủ tịch đuơng thời và BTV mới giới thiệu … Continue reading

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐẦU TIÊN VỚI CHA QUẢN NHIỆM MỚI ĐUỢC BỔ NHIỆM

21 July 2019 Chúa Nhật đánh dấu buổi họp đầu tiên với Cha Quản Nhiệm mới đuợc bổ nhiệm tới mục vụ tại giáo xứ Anaheim St Boniface. Thực vậy LM Giuse Trần Văn Kiểm nay trở lại giáo xứ … Continue reading

CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 2018

18 November 2018: Cộng đoàn Anaheim cùng với giáo phận Orange 15 cộng đoàn hợp nhất trong việc tổ chức và chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bren Events Center, đại học UC Irvine. Năm nay ĐGM Kevin Vann … Continue reading