Thánh Lễ Chủ Tế và Giảng Thuyết của Đức Cha Guise Đặng Đức Ngân, Giám Mục Đà Nẵng ngày 3 tháng 9

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ đến thăm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, chủ tế và giảng thuyết thánh lễ Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 vào lúc 6 giờ 15 chiều. . Xin qúy ông bà anh chị em tham dự … Continue reading

Họp các Hội Đoàn Giáo xứ cho Hội Chợ tháng 6, và phân chia sử dụng Phòng Ốc

Sau bao nhiêu ngày tháng bị gián đoạn vì Covid, và các hoạt động bị phân tán hay giản thiểu nay cộng đồng giáo xứ tất cả sắc dân trong giáo xứ. Buổi họp đầu tiên vào chiều tối sau … Continue reading

Hội Đoàn Giáo Xứ Ghi Nhận Hình Kỷ Niệm với Đức Mẹ Lên Trời 2021, Bổn Mạng của Cộng Đoàn

Các Hội Đoàn trong giáo xứ, gồm có 27 đoàn thể, sau trên gần 2 thập niên nay mới trở lại qua sự ghi nhận bằng các hình ảnh cùng với Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của giáo xứ … Continue reading

CHÀO MỪNG CHA CHÁNH XỨ & THẦY PHÓ TẾ MỚI đến cộng đoàn. WELCOME the NEW PASTOR, and DEACON.

Cộng đoàn St. Boniface chào mừng Cha Chánh Xứ mới Juan Navarro, và Thầy Phó Tế Tom Casco. Nguyện xin Thánh Ý Chúa dẫn đuờng cho chúng con trong lòng cậy trông, và chúc lành Cha và Thầy Phó Tế … Continue reading

CĐ CHÀO MỪNG LM QUẢN NHIỆM TRẦN VĂN KIỂM bổ nhiệm tới St Boniface vào tháng 7, 2019

LM Trần Văn Kiểm sẽ chuyển tiếp mục vụ từ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo để tới cộng đoàn Anaheim, St Boniface. Và giáo xứ này cũng là những nhiệm sở đầu tiên trong cuộc đời Linh Mục của … Continue reading

LỜI CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH và CHÚC MỪNG NĂM MỚI của CHA QUẢN NHIỆM và CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN

  Cha Quản Nhiệm, và Chủ Tịch Cộng Đoàn ngỏ lời chúc mừng và cảm tạ cho các nỗ lực xuất sắc của các hội đoàn, cá nhân, TNTT cùng các em trong Giáo Lý, Việt Ngữ, Ca Đoàn đã góp phần trong buổi trình diễn thật đặc … Continue reading