LM Quản Nhiệm Chia Xẻ – Christmas 2011

Sau đây là những tâm tình của Linh Mục Quản Nhiệm gửi đến quý cộng đoàn nhân mùa Lễ Giáng Sinh 2011 và Năm Mới 2012.

[youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=gXLFw-wt79o rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1]

Comments are closed.