VIDEO PHÉP LẠ TIỆC CƯỚI CANA qua DẪN GIẢI của LM QUẢN NHIỆM

Bài giảng được phát hình trên đài truyền hình “Nguời Công Giáo trong Đời Sống Hiện Tại” kỳ thứ 15 và cũng là Phúc Âm Chúa Nhật trong phụng vụ thuờng niên của giáo hội hoàn vũ, cũng như trong giáo xứ CĐ Anaheim.

Comments are closed.