Hội Đoàn Giáo Xứ Ghi Nhận Hình Kỷ Niệm với Đức Mẹ Lên Trời 2021, Bổn Mạng của Cộng Đoàn

Các Hội Đoàn trong giáo xứ, gồm có 27 đoàn thể, sau trên gần 2 thập niên nay mới trở lại qua sự ghi nhận bằng các hình ảnh cùng với Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của giáo xứ vào ngày 15 tháng 8.

.

Trong Tháng 10 Mân Côi đoàn con Đức Mẹ sẽ giữ lại một kỷ niệm sâu đẹp, uy nghi duới bóng Mẹ và xin Mẹ chúc lành mỗi chúng con cùng gia đình khi đứng chụp hình với Mẹ, lần đầu tiên sau 46 năm hình dáng Mẹ đuợc tác tạo bằng gỗ cây sồi cung nghinh về đến giáo xứ từ Fatima.

.

Truớc đó cộng đoàn đã kêu gọi sự đóng góp tài khoản cho dự án này; và cộng đoàn huởng ứng rất nồng nhiệt trong vòng 3 tuần thu góp, con số đã thu nhận vào gấp đôi dự trù để cung nghinh Mẹ về tới giáo xứ. Vì đuờng sá xa xôi và thủ tục nhập cảng từ Fatima, Mẹ đã không về kịp cho ngày Bổn Mạng. Tuy vậy Mẹ đã tới cộng đoàn chúng con vào đúng đầu tháng Mân Côi. Thật là nhiệm mầu!

.

Đây là thời điểm hiếm có chụp hình lưu niệm lần đầu tiên trong tháng Mân Côi của cộng đoàn, trải qua 46 năm với sự hiện diện của Đức Mẹ Bổn Mạng của giáo xứ cung nghinh trên cung Thánh vào Tháng Mân Côi, truớc khi Giáo Hội buớc qua tháng Linh Hồn dành cho tháng 11.

.

HÌNH CHỤP THỨ BẢY 23 OCT 2021

(BẤM lên hình để làm lớn hơn)

ĐỨC MẸ LÊN TRỚI, BỔN MẠNG CỦA CỘNG ĐOÀN
CHA QUẢN NHIỆM
CHA QUÀN NHIỆM VÀ THẦY SÁU
BAN THUỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2021-2024
BAN THUỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2021-2024
THIẾU NHI THÁNH THỂ
LIÊN MINH THÁNH TÂM
HỘI ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ ANAHEIM
BAN VIỆT NGỮ
BAN TANG LỄ
BAN RỬA TÔI TRẺ EM
BAN MẠNG TRANG NHÀ
BAN PHÂN PHỐI TỜ HIỆP THÔNG

.

HÌNH CHỤP THỨ BẢY 30 OCT 2021

BAN TRẬT TỰ
BAN VŨ MỤC VỤ
BAN GIÚP LỄ
BAN GIÁO LÝ
BAN THÁNH CA, CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT
HỘI BẢO TRỢ ƠN THIÊN TRIỆU
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
BAN THỪA TÁC VIÊN LỚI CHÚA
HỘI LEGIO MARIE
HỘI ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ FULLERTON
THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ
HỘI DÒNG BA ĐA MINH
HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH
CANH TÂN ĐẠC SỦNG
PHONG TRÀO CURSILLO
BAN TRỢ TÁ THIẾU NHI THÁNH THỂ

Comments are closed.