Tĩnh Tâm 1 Ngày Đến với Chúa Thánh Linh

🔥🔥✝️MỘT NGÀY đến với CHÚA THÁNH LINH ✝️🔥🔥

~~~~ Xin ghi danh ✍️ Xin ghi danh ~~~

. Qua A/C Yến & Sơn

.

Kính mời cộng đoàn Dân Chúa tới tham dự 1 ngày tĩnh tâm với chủ đề:

🌹🌹VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH🌹🌹

Thứ Bẩy ngày 06 tháng 11, 2021

🩸10:00 sáng ~6:00 chiều

🩸tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam điạ chỉ:

1538 Century Blvd., Santa Ana 92703

.

Thuyết giảng:

👉Đề Tài 1: VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH do LM Linh Hướng Martin Trần Đức, STD, Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh

.

👉Đề Tài 2: CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA QUA CƠN ĐẠI DỊCH do LM Linh Hướng Paul Vũ, JCD, Tiến Sĩ Giáo Luật

.

👉Kính Lòng Chúa Thương Xót và Chầu Thánh Thể do Thầy Phó Tế Paul Marie Nguyễn Đức Tuấn & Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tín chủ đề: THIÊN CHÚA Ở ĐÂU TRONG NHỮNG CƠN BIẾN DỊCH CỦA NGÀY HÔM NAY

.

👉THÁNH LỄ BẾ MẠC thay cho LỄ CHÚA NHẬT sẽ do ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành Chủ Tế, cùng đồng tế với Quý Linh Mục Linh Hướng, và Quý Thầy Phó Tế phụ Lễ

.

Nghi Thức Đặt Tay Cầu Nguyện, Xin Ơn Chữa Lành sau Thánh Lễ

🩸Xin ghi danh sớm với các trưởng nhóm Canh Tân Đặc Sủng tại mỗi Giáo Xứ để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp và đặt phần ăn trưa.

🩸Ngân khoản tĩnh tâm và ăn trưa sẽ do PT Canh Tân Đặc Sủng thiết đãi

Comments are closed.