THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN V MÙA CHAY NĂM A

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN V MÙA CHAY NĂM A KÍNH MỜI VÀO FACEBOOK CỦA GIÁO XỨ ST. BONIFACE:  https://www.facebook.com/StBonifaceCA/live  DỰ THÁNH LỄ QUA   “LIVESTREAM”  TRỰC TUYẾN Kính mời Giáo Hữu Cộng Đoàn quyên góp tiền … Continue reading

Thánh Lễ Trực Tuyến: 6:30pm Thứ 7 Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020 | Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống.

March 28, 2020 – Mass – Vietnamese: Donate to St. Boniface at: https:\giving.ncsservices.org/stbonifaceonlineMarch 28, 2020 – Vietnamese Mass: Presider: Fr. Kiem Tran NguyenAssisting at Altar: Deacon Minh TongDonate to St. Boniface at: https:\giving.ncsservices.org/stbonifaceonlinePosted by Saint Boniface Catholic Church – Anaheim … Continue reading