CH 57-14 Phát hình Đêm Vọng Giáng Sinh cđ St Boniface: Thứ Bảy 01 Jan 2022

🔥🔥🙏🙏✝️🙏🙏🔥
TV 57-14 PHÁT HÌNH THÁNH CA VỌNG GIÁNG SINH của giáo xứ St Boniface, tại NAM CALI:
Hôm nay
🌺SATURDAY JAN 01, 2022
1:30 PM, 9:30 PM
🍎Broadcast of our church sacred Christmas music today on TV 57-14, SoCal

Comments are closed.