Thánh Ca Giáng Sinh NOEL 2021 qua Channel “Lời Con Muốn Nói” do LM ‘An Bình’

Chuơng trình Thánh Nhạc NOEL trình diễn do Ca Đoàn Hương Việt đuợc thực hiện qua LM ‘An Bình’ Channel “Lời Con Muốn Nói” (LCMN) và Ban Website của cộng đoàn St Boniface, Anaheim.

VIDEO CHUƠNG TRìNH THÁNH CA

Comments are closed.